Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1684 TLB - 6 pasków

Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1684 TLB - 6 pasków
Jan III Sobieski, Ort Bydgoszcz 1684 TLB - 6 pasków
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
400 PLN
cena końcowa
1 200 PLN

Ostatni rocznik ortów Sobieskiego, jedyny z herbem Jelita podskarbiego koronnego Marcina Zamojskiego. 

Lekkie wady blachy, ale dobrze wybity, ładny w prezencji. 

Portret królewski z 6 paskami skórzanymi.

Tarcza herbowa wąska. Literatura
Kopicki 1999 (R1) Szatalin DB84-1 (R)

twoje notatki

brak