851
St. 3+
852
St. 2-

Poniatowski, Grosz 1769-g, Warszawa

cena końcowa
150 PLN
853
St. 3+

Poniatowski, Grosz 1775 E.B.

cena końcowa
110 PLN
854
St. 2

Poniatowski, Grosz 1790 E.B.

cena końcowa
750 PLN
855
St. 2-

Poniatowski, Grosz 1793 M.V.

cena końcowa
220 PLN
856
St. 4+ R4