Bolesław II Śmiały, Denar książęcy - błąd B_LEZLAVS

Bolesław II Śmiały, Denar książęcy - błąd B_LEZLAVS
Bolesław II Śmiały, Denar książęcy - błąd B_LEZLAVS
stan zachowania
2-
cena wywoławcza
~282 EUR
cena końcowa
~494 EUR
Literatura
Kopicki 25.f (R3), Stronczyński T.35.h/i

Postać książęca z wąską tarczą. Bardzo wyraźnie wybita noga jeźdźca (księcia) z wyraźnie zarysowanym rycerskim butem. 

Za postacią księcia leżąca litera S.

Na rewersie legenda w zapisie bez litery O, jako BLEZLAVS.

Atrakcyjny, dobrze wybity egzemplarz.

Srebro, średnica 14.5 mm, waga 0.76 g.
twoje notatki

brak