859
St. 2+
861
NGC MS61
862
St. 3+

Księstwo Warszawskie, Talar 1811 IB

cena końcowa
~388 EUR
863
St. 2/1-
864
St. 4

Oblężenie Zamościa, 2 złote 1813

cena końcowa
~517 EUR
869
St. 2
870
NGC AU55 Ber. 20zł