861
NGC MS61
862
St. 3+

Księstwo Warszawskie, Talar 1811 IB

cena końcowa
~388 EUR
863
St. 2/1-