4001
St. 1-

Gdańsk 50 fenigów 1914

cena końcowa
~376 EUR