4007
St. 1-

Gdańsk 1 fenig 1923 - październik

cena końcowa
~98 EUR