Białostockie Towarzystwo Elektryczności, 100x 270 zł 1926

Białostockie Towarzystwo Elektryczności, 100x 270 zł 1926
Białostockie Towarzystwo Elektryczności, 100x 270 zł 1926
cena wywoławcza
150 PLN
cena końcowa
300 PLN

Wymiary: 24 x 22 cm.Literatura
IBAP #777, Koziorowski 163-1, Niegrzybowski XXII-A-3

twoje notatki

brak