1002
NGC AU55
1003
NGC MS61 R4
1004
St. 2/2+
1005
NGC AU58

Poniatowski, Półtalar 1788 EB - NGC AU58

pozycja wycofana
~270 EUR