1017
St. 2

Poniatowski, Złotówka 1766 FS

cena końcowa
440 PLN
1018
NGC MS64
1019
NGC AU55
1020
St. 2

Poniatowski, Złotówka 1789 E.B.

cena końcowa
400 PLN
1021
NGC MS62
1022
St. 2+

Poniatowski, Złotówka 1791 E.B.

cena końcowa
420 PLN
1023
St. 2/2+

Poniatowski, Złotówka 1791 E.B.

cena końcowa
340 PLN
1024
NGC AU58