1039
St. 1/1-
1040
St. 2-1

Poniatowski, 6 groszy 1795

cena końcowa
~98 EUR