August III Sas, Szeląg Gdańsk 1761 REOE

August III Sas, Szeląg Gdańsk 1761 REOE
August III Sas, Szeląg Gdańsk 1761 REOE
stan zachowania
~3+
cena wywoławcza
20 PLN
cena końcowa
220 PLN

Dobry, nieobiegowy relief, aczkolwiek na awersie i rewersie ślady korozji, zapewne zmytej, o czym świadczy nienaturalna kolorystyka. 

Wersja przeznaczona do obiegu.

Bilon, średnica 16 mm, waga 0.47 gLiteratura
Kahnt 741, Kopicki 7722 (R2)

twoje notatki

brak