Zygmunt III Waza, Szeląg Wilno 1615-1618, zestaw (3szt)

Zygmunt III Waza, Szeląg Wilno 1615-1618, zestaw (3szt)
Zygmunt III Waza, Szeląg Wilno 1615-1618, zestaw (3szt)
stan zachowania
+/- 3
cena wywoławcza
~4 EUR
cena końcowa
~14 EUR
Literatura
Kopicki 3432, 3432, 3447

W zestawie 1615 z treflem na rewersie, 1616 i 1618 z herbem Bogoria.
twoje notatki

brak