Zygmunt III Waza, Szeląg Bydgoszcz 1625

Zygmunt III Waza, Szeląg Bydgoszcz 1625
Zygmunt III Waza, Szeląg Bydgoszcz 1625
stan zachowania
2+
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~51 EUR
Literatura
Kopicki 724

Lekko niecentryczny, bardzo ładnie zachowany. 

Odmiana z tarczą pięciopolową na rewersie.
twoje notatki

brak