5231
St. 2+
5232
St. 1/1-
5233
St. 2-

Nowy Sącz, 1 korona 1918 - styczeń

cena końcowa
~65 EUR
5236
St. 1
5237
St. 4+