Podstawę monet w tej kategorii stanowi stara kolekcja tworzona aktywnie od wczesnych lat 60-tych, do lat 80-tych.

Budując zbiór we wczesnych latach powojennych właściciel miał zaszczyt znać wielu znamienitych kolekcjonerów przedwojennego pokolenia, przy okazji przejmując tez fragmenty ich zbiorów, stąd tez w jego zbiorze niektóre monety o znamienitej proweniencji, w tym takie z puncami Czapskiego, czy Potockiego.

W późniejszym i współczesnym okresie właściciel rozwijał już kolekcję w niewielkim stopniu, ciesząc się jednak niezmiennie posiadanym zbiorem. Obecnie podjął decyzje o stopniowym ograniczaniu zbioru i jego częściowej sprzedaży. 

Zbiór pokładany w nietypowy dla współczesnych kolekcji sposób - mennicami.

Na naszej ostaniej Aukcji 6 sprzedawaliśmy z tej kolekcji monety wybite w Elblągu (katalog tutaj). Obecna aukcja przynosi z tego zbioru monety gdańskie, toruńskie, ryskie i z mennicy miejskiej w Poznaniu. Wybite w tych mennicach na przestrzeni wieków, poczynając od XV-wiecznego średniowiecza, po wiek XIX.

W ramach oferowanego zbioru wiele znakomitych monet, przy czym cechą charakterystyczną tego zbioru jest skoncentrowanie na nominałach do talara. Sztuki talarowe są tutaj reprezentowane bardzo wybiórczo, a monety złote nie występują w ogóle. Rekompensują to za to takie rzadkości, jak szóstaki Zygmunta Starego, najrzadsze roczniki ortów z okresu późniejszego, czy wręcz unikatowe emisje próbne. 

Kolekcja ze znakomitymi monetami, niespotykanymi w handlu od lat. Znakomita okazja uzupełnienia i rozszerzenia zbioru o monety, które mogą w handlu nie pojawić się ponownie przez lata. 

Kolekcję tę wyłączyliśmy jako osobną kategorię, ale dla Państwa wygody dołączyliśmy do niej również inne monety gdańskie pozyskane na aukcje, tak aby jeden temat zgrupować w jednym miejscu. Dołączyliśmy tutaj również dukata z oblężenia Gdańska, ale nie dołączaliśmy monet z kolekcji "Trzech Augustów".