209
St. 3+
210
St. 1/1-
211
St. 3+
212
St. 4+/3
213
NGC MS63 MAX
214
St. 3
218
St. 3
219
St. 2+
220
St. 2+