78
St. 3+ R5
79
St. 3+
80
St. 3
81
St. 2-
83
St. 3/3+