147
St. 1-

Zygmunt III Waza, Denar Gdańsk 1590

cena końcowa
~61 EUR
148
St. 2

Zygmunt III Waza, Denar Gdańsk 1594

cena końcowa
~42 EUR
149
St. 2

Zygmunt III Waza, Denar Gdańsk 1595

cena końcowa
~17 EUR
151
St. 2/2+
152
St. 2-1

Zygmunt III Waza, Denar Gdańsk 1597

cena końcowa
~28 EUR
153
St. 4-3