Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na szelągu pruskim

Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na szelągu pruskim
Oblężenie Gdańska, KONTRAMARKA na szelągu pruskim
stan zachowania
1-
cena wywoławcza
5 000 PLN
cena końcowa
12 000 PLN

Ogromna rzadkość.

Pruski szeląg kontrasygnowany w czasach oblężenia Gdańska.

Jak opisuje je Gumowski, oprócz monet oblężniczych z popiersiem lub postacią Chrystusa, Gdańsk wykonywał jeszcze jedną pracę celem zapewnienia pieniędzy w obleganym mieście. W obiegu znajdowały się dawniejsze monety pruskie i obce, które mieszkańcy ofiarowywali na potrzeby wojenne, bądź wymieniali na pieniądze bieżące. Monety te rada odsyłała do przekucia albo ostemplowania, po którym puszczała w obieg po wyższej cenie. 

Przykładem tego jest właśnie niniejszy szeląg królewiecki. Moneta wybita w 1530 roku, której w 1577 roku nabito kontrasygnatę: hak pionowy dwukrotnie przekrzyżowany z wypustkami od góry i dołu zwróconymi w prawo, wpisany w tarczkę.

Prawdopodobnie ta nadwartościowość musiała być duża, co spowodowało skuteczne ściągnięcie tych monet z obiegu. Obecnie należą do największych rzadkości i większości kolekcjonerów są nieznane. Nie występują nawet w specjalizowanych zbiorach.

Jedna z najbardziej zaawansowanych kolekcji gdańskich sprzedawana była na aukcji HBA. Oferowano na niej kilka sztuk dukatów z gdańską kontramarką, ale nie było tam żadnej drobnej, kontrasygnowanej monety srebrnej. 

Pozycja praktycznie niespotykana w handlu.

Dodatkowym atutem tego egzemplarza jest jego menniczy stan zachowania, co zważywszy na ideę tej emisji jest tym bardziej rzadkie. 

Oryginalność gwarantowana.

Zdecydowanie polecamy. Literatura
Kopicki 7403 (R4), CNG 111, Gumowski 941

twoje notatki

brak