Kazimierz IV Jagiellończyk, Szeląg Gdańsk - podwójny krzyż / półksiężyc

Kazimierz IV Jagiellończyk, Szeląg Gdańsk - podwójny krzyż / półksiężyc
Kazimierz IV Jagiellończyk, Szeląg Gdańsk - podwójny krzyż / półksiężyc
stan zachowania
3
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~16 EUR
Literatura
Kopicki 7237 (R3)

Odmiana z półksiężycem na awersie i podwójnym krzyżem na rewersie.

Rzadszy.

Srebro, średnica 20.3-20.5 mm, waga 1.34 g.
twoje notatki

brak