Kazimierz IV Jagiellończyk, Szeląg Gdańsk - 'NONET'

Kazimierz IV Jagiellończyk, Szeląg Gdańsk - 'NONET'
Kazimierz IV Jagiellończyk, Szeląg Gdańsk - 'NONET'
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~16 EUR
Literatura
Kopicki 7207a (R)

Późny typ z tytulaturą króla REX○D (skrócona forma rex Polonie Dominus Prussie).

Charakterystyczny zapis "NOIIET" zamiast MONET.

Odmiana z rozetką na awersie i kółkiem na rewersie.

Srebro, średnica 20.1-21.3 mm, waga 1.29 g.
twoje notatki

brak