225
St. 1/1- R8
226
St. 3+

Wolne Miasto Gdańsk, Szeląg 1808-M

cena końcowa
160 PLN
227
St. 3+

Wolne Miasto Gdańsk, Grosz 1809-M

cena końcowa
240 PLN
228
St. 3
230
St. 1- R5
231
St. 1/1- R5
232
St. ~3+ R5
233
St. ~ R5