Jan II Kazimierz, Ort Gdańsk 1662 DL - lewek NIE w tarczy - rzadki

Jan II Kazimierz, Ort Gdańsk 1662 DL - lewek NIE w tarczy - rzadki
Jan II Kazimierz, Ort Gdańsk 1662 DL - lewek NIE w tarczy - rzadki
stan zachowania
3
cena wywoławcza
400 PLN
cena końcowa
1 675 PLN

Wg. Edmunda Kopickiego najrzadsza odmiana orta gdańskiego 1662: z lewkiem rozdzielającym datę niewpisanym w tarczę.
Literatura
Kopicki 7629 (R7), Kurpiewski 871 (R), CNG 292

twoje notatki

brak