Jan II Kazimierz, Ort Gdańsk 1664 DL - RZADKI

Jan II Kazimierz, Ort Gdańsk 1664 DL - RZADKI
Jan II Kazimierz, Ort Gdańsk 1664 DL - RZADKI
stan zachowania
3
cena wywoławcza
250 PLN
cena końcowa
1 750 PLN

Wbrew stopniom rzadkości w dawnych katalogach i cennikach, wyraźnie rzadszy rocznik ortów gdańskich.

Nieliczne notowania aukcyjne na przestrzeni lat.

Tu dodatkowo w nieopisanej w Kurpiewskim i CNG odmianie legendowej (IOH.CAS...R.PR).

Dobra prezencja, ale zadrapania na awersie. 

Polecamy. Literatura
Kopicki 7632 (R2), CNG -, Kurpiewski -

twoje notatki

brak