Stefan Batory, Szeląg Ryga 1586 - kartusz

Stefan Batory, Szeląg Ryga 1586 - kartusz
Stefan Batory, Szeląg Ryga 1586 - kartusz
stan zachowania
2
cena wywoławcza
50 PLN
cena końcowa
80 PLN

Bardzo ładna moneta. 

Odmiana z kartuszem ozdobnym, z cyframi daty szeroko.Literatura
Kopicki 8078 (R1); Parchimowicz 189.a

twoje notatki

brak