Zygmunt III Waza, Trojak Ryga 1590

Zygmunt III Waza, Trojak Ryga 1590
Zygmunt III Waza, Trojak Ryga 1590
stan zachowania
2
cena wywoławcza
~18 EUR
cena końcowa
~37 EUR
Literatura
Iger R.90.1.d, Kopicki 8184 (R1)

Bardzo ładny, menniczej świeżości, ale zadrapany na brodzie. 

Odmiana z małą głową króla.

Wariant z dwukropkiem pomiędzy D:G.
twoje notatki

brak