Zygmunt III Waza, Trojak Ryga 1600 - bardzo ładny

Zygmunt III Waza, Trojak Ryga 1600 - bardzo ładny
Zygmunt III Waza, Trojak Ryga 1600 - bardzo ładny
stan zachowania
2+/1-
cena wywoławcza
~28 EUR
cena końcowa
~84 EUR
Literatura
Iger R.00.1.c (R1), Kopicki 8197 (R1)

Menniczej świeżości trojak. 

Rzadszy rocznik, wybity przed 19-letnią przerwą w emisji tego nominału.
twoje notatki

brak