August III Sas, Szeląg Toruń 1760 - data przy monogramie

August III Sas, Szeląg Toruń 1760 - data przy monogramie
August III Sas, Szeląg Toruń 1760 - data przy monogramie
stan zachowania
3+
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~49 EUR
Literatura
Kopicki 8379 (R1), Kahnt 771.a, CNCT 1787

Odmiana z datą po bokach monogramu.

Monogram z niską trójką (różniący się również wyższą koroną z węższą obręczą). 
twoje notatki

brak