2008
St. 2+
2009
St. 2+
2010
St. 2
2013
St. 3+
2017
St. 2