Włodzimierz Sokorski (1908-1999).

Polski wojskowy, pisarz, dziennikarz, publicysta i polityk. 

Aktywny działacz organizacji komunistycznych już od roku 1924, kiedy to wstąpił do Komiinistycznego Związku Młodzieży Polskiej. W roku 1927 wstąpił do Komunistycznej Partii Polski i działał jednocześnie w PPS, gdzie w 1929 wchodził w skład jej Komisji Programowej wraz z Władysławem Gomułką. 

Walczył w wojnie obronnej 1939 roku, a w czasie wojny przebywał w Związku Radzieckim, gdzie po sformowaniu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, w stopniu majora, był zastępcą dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych.

Do stopnia generała doszedł w roku 1988. W okresie PRL piastował wiele wysokich stanowisk państwowych m. in.:

  • 1952-1956 Minister Kultury i Sztuki
  • 1956-1960 Przewodniczący Komitetu do Spraw Radiofonii
  • 1960-1973 Przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji 
  • 1966-199o Redaktor Naczelny "Miesięcznika Literackiego" 
  • 1980-1983 Prezes ZBoWID
Odznaczony za całokształt twórczości literackiej. Znana i barwna postać, jak podaje Wikipedia "... kontrowersyjna wśród kręgów władzy partyjnej... promował socjalizm... ratował przed represjami część pisarzy i ludzi kultury."

Cytując Wikipedię "Zasłynął swym wesołym cynizmem i umiłowaniem uciech życia"