Jan Siedlecki - białostoczanin, który w swej kolekcji zgromadził ciekawe, papierowe emisje miasta Białegostoku. 

Zgromadzone przez niego banknoty lokalne i akcje były inspiracja publikowania na ich temat w lokalnym czasopiśmie "Białostocki Numizmatyk".

Obecnie banknoty zastępcze, kartki żywnościowe oraz białostockie aukcje wystawione zostały na licytacji w ramach naszej aukcji. 

W raz z nimi wystawiamy również dwa numery "Białostockiego Numizmatyka", gdzie w jednym opisane są bony, a w drugim papiery wartościowe. 

W ramach tej kategorii wystawiona jest kolekcja bonów i kartek żywnościowych Jana Siedleckiego, wraz z numerem BN je opisującym. 

Akcje z kolekcji J. Siedleckiego i nr BN je opisujący wystawione są w ramach odrębnej sesji, w dziale historycznych papierów wartościowych.