Londyn 20 złotych 1939 - SPECIMEN K 000000 - PMG 63

Londyn 20 złotych 1939 - SPECIMEN K 000000 - PMG 63
Londyn 20 złotych 1939 - SPECIMEN K 000000 - PMG 63
stan zachowania
PMG 63
cena wywoławcza
4 000 PLN
cena końcowa
6 200 PLN

Wzór 20-tki w wersji akceptacyjnej, z tak samo datowanymi notatkami akceptacyjnymi na górnym marginesie, jak oferowana pod wcześniejszym numerem 10-złotówka. Również to samo oznaczenie numeryczne wskazuje, iż pochodzą one z tej samej fazy akceptacji. Była to zapewne faza ostateczna, gdyż zarówno w przypadku 10-tki, jak i 20-tki, wersja kolorystyczna i znak wodny zgadza się z w pełni z finalnie zatwierdzoną do druku wersją. 

Niniejszy egzemplarz z odbitym dodatkowo wyraźnym, owalnym stemplem drukarni i oznaczeniem SPECIMEN NO 1 na dolnym marginesie.

Numeracja zerowa, typowa da wzorów akceptacyjnych poprzedzających rozpoczęcie druku.

Rzadka, wydana w znikomej czy wręcz jednostkowej ilości pozycja. 

Na lewym marginesie ślad wklejenia, co jest typowe dla tego typu walorów, gdyż tak były one prezentowane. 

Egzemplarz z Aukcji 5 GNDM.Literatura
Miłczak 83Wb

twoje notatki

brak