Ciężkowice, 1 marka / 1 korona 1919

Ciężkowice, 1 marka / 1 korona 1919
Ciężkowice, 1 marka / 1 korona 1919
stan zachowania
5+
cena wywoławcza
~28 EUR
cena końcowa
~56 EUR
Literatura
Podczaski G-075.3

Rzadka odmiana z przestemplowaną walutą na marki.
twoje notatki

brak