Częstochowa, 5 rubli 1915 Serja D

Częstochowa, 5 rubli 1915 Serja D
Częstochowa, 5 rubli 1915 Serja D
stan zachowania
1-
cena wywoławcza
~18 EUR
cena końcowa
~25 EUR
Literatura
Podczaski R-051.A.1.c

Egzemplarz z niewydanej nadwyżki kasowej, bez stempla na rewersie (Serja D, numer powyżej 2000). Najniższy znany obecnie numer 3113 (Podczaski jako najniższy notuje 3119) .
twoje notatki

brak