4191
St. 5

Witkowo, Bank Ludowy, 5 marek 1919

cena końcowa
~28 EUR
4192
St. 3
4193
St. 1
4194
St. 1
4195
St. 1-