Łódź, Urząd Starszych Zg. Kupców, 20 kop. (1914) - wystawca drukiem - AB - z grzbietem

Łódź, Urząd Starszych Zg. Kupców, 20 kop. (1914) - wystawca drukiem - AB - z grzbietem
Łódź, Urząd Starszych Zg. Kupców, 20 kop. (1914) - wystawca drukiem - AB - z grzbietem
stan zachowania
1/1-
cena wywoławcza
~11 EUR
cena końcowa
~21 EUR
Literatura
Podczaski R-200.B.1.c
twoje notatki

brak