334
St. 3
335
St. ~3
336
NGC MS61
337
St. 3+

Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1527

cena końcowa
~23 EUR
338
St. 2-
339
NGC MS61
340
St. 3+/2-

Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1528

cena końcowa
~42 EUR
341
NGC AU58
342
St. 2/2-

Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1529

cena końcowa
~32 EUR
343
St. 2-

Zygmunt I Stary, Grosz Kraków 1529

cena końcowa
~74 EUR