Zygmunt III Waza, Szeląg Wilno 1623 - NGC MS63

Zygmunt III Waza, Szeląg Wilno 1623 - NGC MS63
Zygmunt III Waza, Szeląg Wilno 1623 - NGC MS63
stan zachowania
NGC MS63
cena wywoławcza
100 PLN
cena końcowa
160 PLN

Wczesny typ dla tego rocznika: z monogramem i tarczami herbowymi.

Odmiana z krzyżem na awersie.

Wariant z datą w zapisie Z-3.

Ładny egzemplarz.Literatura
Kopicki 3457 (R5), Ivanauskas 2SV155-46

twoje notatki

brak