Jan II Kazimierz, Trojak Kraków 1662 AT

Jan II Kazimierz, Trojak Kraków 1662 AT
Jan II Kazimierz, Trojak Kraków 1662 AT
stan zachowania
3
cena wywoławcza
~23 EUR
cena końcowa
~84 EUR

Odmiana bez obwódki na awersie.

Wariant z herbem Ślepowron pomiędzy rozetami.

Płytko wybity. Na rewersie w części zachowane lustro mennicze.Literatura
Iger K.62.1.e (R2), Kopicki 1597 (R2)

twoje notatki

brak