August II Mocny, Dwudukat koronacyjny 1697 - PIĘKNY

August II Mocny, Dwudukat koronacyjny 1697 - PIĘKNY
August II Mocny, Dwudukat koronacyjny 1697 - PIĘKNY
stan zachowania
2+
cena wywoławcza
20 000 PLN
cena końcowa
20 000 PLN

Efektowna emisja upamiętniająca koronację Augusta II Mocnego na króla Rzeczpospolitej.

Piękny stan zachowania.

Dwudukat 1697, czyli najwyższy nominał wśród koronacyjnych emisji Augusta II. Wybity w Dreźnie, stemplami najprawdopodobniej Martina H. Omeisa. Z pięknym wizerunkiem króla, który 15 września w Katedrze Wawelskiej przysiągł panować i bronić Rzeczpospolitej (jak głosi nam sentencja w otoku).

Awers: jeździec na koniu, w ubiorze starożytnym.

Rewers: miecz i berło przechodzące przez koronę. W otoku REGET ET DEFENDET (będzie panował i bronił), w wierszach: D[ei] G[ratia] AUGUSTUS II CORON[atus] IN REG[em] POLON[iae] ET M[agnum] D[ucem] L[ithuaniae] D[ie] 15 SEPT[embris] A[nno] 1697 (Z Bożej łaski August II koronowany na króla polskiego i wielkiego Księcia litewskiego dnia 15 Września roku 1697.).

Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym w dużej mierze pięknym lustrem menniczym.

Piękna i rzadka złota moneta.

Zdecydowanie polecamy.

Złoto, średnica 23 mm, waga 6.91 g.Literatura
Kahnt 243, Raczyński 282

twoje notatki

brak