1016
St. 3-2

Poniatowski, 10 groszy 1787 E.B.

cena końcowa
380 PLN
1017
St. 3/3+

Poniatowski, 10 groszy 1790 E.B.

cena końcowa
240 PLN
1018
St. 3

Poniatowski, 10 groszy 1791 E.B.

cena końcowa
200 PLN
1019
St. 3/3+

Poniatowski, 10 groszy 1792 M.W.

cena końcowa
340 PLN