1016
St. 3-2

Poniatowski, 10 groszy 1787 E.B.

aktualna cena
3   70 PLN
1017
St. 3/3+

Poniatowski, 10 groszy 1790 E.B.

aktualna cena
1   50 PLN
1018
St. 3
1019
St. 3/3+

Poniatowski, 10 groszy 1792 M.W.

aktualna cena
3   70 PLN