2313
NGC MS62
2314
NGC MS62
2315
NGC MS63
2316
NGC MS62

Zobacz także powiązane przedmioty w innych kategoriach