Zestaw, Księstwo warszawskie i inne początku zaborów (15)

Zestaw, Księstwo warszawskie i inne początku zaborów (15)
cena wywoławcza
50 PLN
cena końcowa
390 PLN

Zestaw monet okresu zaborów, w tym 1/3 talara Księstwa Warszawskiego. 

Stany zachowania obiegowe. 
twoje notatki

brak