4230
St. 1, 3+
4231
St. 1, 1/1-
4232
St. 3++
4234
St. 3

Lublinitz (Lubliniec), 10 pfg 1917

cena końcowa
~23 EUR