69
St. 3 R5
70
St. 3+
71
St. 3+ R4
72
St. 1-

Śląsk, Halerz Kłodzko XV w.

cena końcowa
~28 EUR
73
NGC MS62
74
NGC MS61
75
St. 2/2+
76
St. 3
77
St. 2, 3
78
St. 2+ RR
79
St. 2/2+ RR
80
St. 2-

Śląsk, Halerz Namysłów XV w.

cena końcowa
~74 EUR