5219
St. 1/1-

Estonia, 1-25 kroon 1991-1992 (5szt)

cena końcowa
~12 EUR
5220
PMG 64 EPQ

Estonia, 100 krooni 1991 (1992)

cena końcowa
~42 EUR
5221
PMG 64 EPQ

Estonia, 500 krooni 1991 (1992)

cena końcowa
~93 EUR
5222
PMG 65 EPQ

Estonia, 50 krooni 1994

cena końcowa
~21 EUR
5223
PMG 66 EPQ

Estonia, 100 krooni 2007

cena końcowa
~32 EUR