Zygmunt I Stary, Półgrosz Wilno 1510

Zygmunt I Stary, Półgrosz Wilno 1510
Zygmunt I Stary, Półgrosz Wilno 1510
stan zachowania
NGC MS61
cena wywoławcza
~46 EUR
cena końcowa
~65 EUR

Bardzo ładny, połyskowy egzemplarz.

Wariant bez interpunkcji przed krzyżami.Literatura
Ivanauskas 1S29-3, Kopicki 3132

twoje notatki

brak