1329
St. 2
1330
St. 2-
1331
St. 3
1332
St. 3+
1333
NGC AU55 R3

Zobacz także powiązane przedmioty w innych kategoriach

20
St. 3 R7
22
St. 2/2+ R5
23
NGC MS62 R5
24
NGC MS61 R5
32
St. 2- R6
34
St. 2- R6
35
St. 2+/1- R4