Kurlandia, Wilhelm Kettler, Trojak Mitawa 1599 - Stippla - rzadki

Kurlandia, Wilhelm Kettler, Trojak Mitawa 1599 - Stippla - rzadki
Kurlandia, Wilhelm Kettler, Trojak Mitawa 1599 - Stippla - rzadki
stan zachowania
NGC XF
cena wywoławcza
~93 EUR
cena końcowa
~169 EUR
Literatura
Iger KuW.99.4.a (R3), Kopicki 4044 (R5)

Rzadki trojak mitawski ze znakiem mincerskim (strzałą) Hansa Stippla dzielącym datę.

Słaba powierzchnia w efekcie zmian środowiskowych, ale relief dobry. 
twoje notatki

brak